ഈ Lock down കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ന്യായമായ വരുമാനം നേടാം

ഈ Lock down കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ന്യായമായ വരുമാനം നേടാം. മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി എന്നത് പണ്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ബാലി

Read more

കോവിഡ് കാലത്ത് വരുമാനത്തിനായി വീട്ടിലൊരു ഫുഡ് സംരംഭം തുടങ്ങാം

കോവിഡ് കാലത്ത് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകളും ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ വരുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ

Read more

മാസം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുമാനം നേടിത്തരുന്ന

പേപ്പര് ബാഗ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അബു സാഹിര് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷമായി അബു സാഹിര് പേപ്പര് ബാഗ് ബിസിനസ് സംരത്തു്ണ്ട്. സംരംഭകര് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രതിസന്ധി

Read more

ABOOTHAHIR KUNNAKKAVU ക്യാഷ് തന്നു ചാനൽ മോനിറ്റൈസ ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ടോ

പേടിയുണ്ടാവാൻ വലിയ കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെയാണ്ഒരു പാട് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുനിങ്ങൾ ഒരു വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണംഅത് എങ്ങനെ ആണെന്നാണോഅവരുടെ

Read more

ഐസിഐസിഐ, യെസ് ബാങ്കിനുശേഷം, പേടിഎം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളുമായി ബിസിനസ്സ് ബന്ധങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു

ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി വ്യാപാരികൾക്കും ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപകർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളായ വാസിർ എക്‌സ്, സെബ്പേ, കോയിൻ സ്വിച്ച് കുബർ എന്നിവയ്ക്ക് ബാങ്കിംഗ് പിന്തുണ

Read more

യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വരുമാനമോ?

നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ യൂട്യൂബ്ഴ്സും മാസം പതിനായിരങ്ങൾ അല്ലേൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരാണ്നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യം നമ്മൾ ദിവസവും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഒരു വിഷയം

Read more

Kerala Youtube Promotion, How To Promote my youtube video

എങ്ങനെ ആണ് യൂട്യൂബിൽ റിയൽ വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്നത്..? അതിനുള്ള ഉത്തരം ആണ് ഇത് പലരും പല രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും യൂട്യൂബ് പോളിസി അംഗീകരിക്കില്ല,

Read more