വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനകം മരിക്കുമെന്ന

വ്യാജമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്.
തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ വൈറസിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്.
വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനകം മരിക്കുമെന്ന രീതിയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജമാണ്‌. വാക്‌സിനെ കുറിച്ച് ഫ്രഞ്ച് നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവിന്റെ പേരിലാണ് വ്യാജ സന്ദേശം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ വൈറസിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വാക്സിനുകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണ്.
keralapolice #covid19 #PIBFactCheck

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *