കേരള സർക്കാർ വകുപ്പിൽ സ്ഥിര ജോലി

🔥🔥 കേരള സർക്കാർ വകുപ്പിൽ സ്ഥിര ജോലി📘മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപേക്ഷിക്കാം📘മാസം 39500 രൂപ മുതൽ 83,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം📘36 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അവസരം📘അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇

https://youtu.be/CV-Secr31c8

📘അറിഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആർക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെടരുത്📲 ഏഴാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ജോലികൾ അറിയാൻ👇

https://youtube.com/c/JOBSGETNOTIFIED

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപെട്ടവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *