കേരള പോലീസിന്റെ കീഴിലുളള തിരുവനന്തപുരം സബ്സിഡറി സെൻട്രൽ പോലീസ് ക്യാന്റീനിലേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരള പോലീസിന്റെ കീഴിലുളള തിരുവനന്തപുരം സബ്സിഡറി സെൻട്രൽ പോലീസ് ക്യാന്റീനിലേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : MCom / CA / CS / ICWA പ്രവൃത്തി പരിചയം : അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം. , ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : 31-05-2021 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://keralapolice.gov.in/page/announcements

കടപ്പാട്

കേരളാപോലീസ് ഫേസ്ബുക് പേജ്

Link

https://www.facebook.com/keralapolice/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *